Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku referenta w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej

I. Opis stanowiska:

 1. Obsługa sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych w zakresie realizacji bieżących zadań;
 2. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością z działalności naukowo-badawczą Instytutu dla potrzeb ICZMP i MEiN.
 3. Informowanie pracowników naukowych Instytutu o aktualnościach i bieżących konkursach naukowych i badawczych,
 4. Pomoc w sporządzaniu wniosków o finansowanie prac badawczych i tematów naukowych, grantów m. in. MEiN, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 5. Poszukiwanie partnerów wspierających działalność naukową ICZMP – współpraca z jednostkami sponsorującymi.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
 4. Wysoka kultura osobista oraz doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 5. Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
 6. Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność;
 7. Dyspozycyjność;

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Cv  i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 10.10.2014r.:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X