Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Inspektora w Dziale Informacji Naukowej

Do podstawowych obowiązków na danym stanowisku należeć będzie:

 1. Pełna obsługa oraz realizacja zadań Rady Naukowej ICZMP
 2. Obsługa administracyjna posiedzeń Rady Naukowej oraz sporządzanie protokołów z tych posiedzeń.
 3. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji Rady Naukowej.
 4. Bieżąca obsługa administracyjna posiedzeń Komisji Rady Naukowej oraz sporządzanie protokołów z tych posiedzeń.
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora.
 6. Prowadzenie korespondencji związanej z przewodami doktorskimi, postępowaniami habilitacyjnymi oraz postępowaniami o nadanie tytułu profesora.
 7. Tworzenie i edytowanie w systemie Pol-on zawiadomień o nadaniu przez Radę Naukową stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.
 8. Bieżące śledzenie przepisów ogólnych i resortowych dotyczących działalności naukowej.
 9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie działalności naukowej.

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Praktyczna wiedza z zakresu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z  2022 r. poz. 574, 583)
 3. Bardzo dobra obsługa programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel);
 4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, dokładność oraz dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Cv i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 15.04.2022 r.

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X