Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Informatyka w Sekcji Informatyki

Opis stanowiska:

• Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu;
• Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej;
• Opieka nad serwerami;
• Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową;
• Nadzór oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);
• Administrowanie stronami www ICZMP;
• Współpraca z serwisami.

Wymagania niezbędne:

• Wykształcenie: minimum średnie lub wyższe informatyczne;
• Znajomość administrowania WORDPRESS;
• Znajomość środowiska VMWare oraz Veeam;
• Znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server oraz Linux;
• Znajomość usług katalogowych Microsoft Windows (Active Directory);
• Dokładność, komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie;
• Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętności radzeniu sobie z niezaplanowanymi zadaniami).

Dodatkowe umiejętnościami będą atutem:

• Znajomość sieci TCP/IP oraz technologii WLAN;
• Znajomość języka PL/SQL (baza danych Oracle);
• Znajomość technologii VPN IPSec, OpenVPN;
• Znajomość systemów medycznych CliniNET;
• Pisanie skryptów VBS, PowerShell,
• Programowanie w C i pochodnych;
• Znajomość narzędzi kadrowo-płacowych (Płatnik).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Cv i list motywacyjny;
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

  • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

  • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X