Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
OGŁASZA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

w pakietach: usługi lekarskie Budynek A, usługi lekarskie Budynek B, usługi pielęgniarskie, dyżur na SOR

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i dorosłych w zakresie działalności Szpitala w pakietach:
  • w budynku A, w tym OIT – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 1)
  • w budynku B – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 2)
  • OIT – CPV: 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki (Pakiet 3)
  • SOR – CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie (Pakiet 4) w tym według standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2295 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1958) lub też według standardów określonych na podstawie przepisów, wydanych w miejsce wskazanego powyżej rozporządzenia. Ponadto w przypadku świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach zespołu urazowego według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2018 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

Pakiet 1

 1. Świadczenia realizowane w Szpitalu:
  1.  każdego dnia tygodnia [od poniedziałku, do niedzieli, od godziny 7.30 do godziny 7.30 następnego dnia, tj. przez całą dobę], Przyjmujący zamówienie będzie realizował w miejscu udzielania świadczeń w zakresie jednego z 2 stanowisk anestezjologicznych, zgodnie z harmonogramem [łączna liczba godzin: 48 osobogodzin na dobę, w tym Przyjmujący zamówienie zapewnia:
   • w ramach, których realizowane będą w pierwszej kolejności: znieczulenia do wszelkich zabiegów operacyjnych w Klinikach Położniczych w godzinach od 7.30 do 16.00, znieczulenia ZOP, znieczulenia do porodów, znieczulenia do zabiegów w znieczuleniu krótkotrwałym dożylnym, opieka nad pacjentkami w salach poznieczuleniowych
   • a w dalszej kolejności, w szczególności: inne niezbędne czynności opieki pooperacyjnej, czynności opieki nad pacjentem w sali wybudzeń poza blokiem operacyjnym, niezbędne czynności anestezjologiczne dla pacjentów w Zakładzie Radiologii, czynności sedacji, czynności związane z obsługą pacjentów podlegających badaniom diagnostycznym, zabiegi kaniulacji naczyń pacjentom,  którzy wymagają dostępów  dożylnych centralnych,  ze wskazań poza-anestezjologicznych (np. żywienie pozajelitowe, długotrwała terapia antybiotykami, brak możliwości uzyskania dostępu obwodowego),  czynności anestezjologiczne w związku z przeniesieniem pacjenta, czynności w ramach transportu pacjenta wymagającego nadzoru anestezjologicznego, reanimacje, czynności w ramach interwencji anestezjologicznych, inne nie wymienione wcześniej czynności nadzoru anestezjologicznego, inne czynności niezbędne dla wykonania wymienionych wcześniej czynności, tj. premedykacje i inne konsultacje, czynności związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, odprawy i czynności przekazania pacjentów, niezbędne do zapewnienia kontynuacji wykonywania świadczeń zdrowotnych; w przypadkach szczególnych lub nagłych potrzeb świadczenia mogą być wykonywane w innych niż budynek A miejscach Szpitala a także w przypadkach zmiany miejsc udzielania świadczeń przez Udzielającego zamówienie.
  2. w dni robocze [od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00] z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy ustalonych przez Udzielającego zamówienie, Przyjmujący zamówienie będzie realizował w miejscu udzielania świadczeń na jednym z 8 stanowisk anestezjologicznych zgodnie z harmonogramem [łączna liczba godzin: 68 osobogodzin na dobę], tj.:
   • w dni robocze [od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00], z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy ustalonych przez Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie będzie realizował w miejscu udzielania świadczeń na jednym z 5 stanowisk w Bloku Operacyjnym [42,5 osobogodziny na dobę],
   • w ramach, których realizowane będą w pierwszej kolejności: znieczulenia w 3 salach operacyjnych, znieczulenia w gabinecie zabiegowo – diagnostycznym, czynności związane z kontynuacją znieczulenia po godzinie 16.00 do zakończenia zabiegu operacyjnego, opieka nad pacjentkami w Salach poznieczuleniowych.
   • a w dalszej kolejności, w szczególności: inne niezbędne czynności opieki pooperacyjnej, czynności opieki nad pacjentem w sali wybudzeń poza blokiem operacyjnym, niezbędne czynności anestezjologiczne dla pacjentów w Zakładzie Radiologii, czynności sedacji, czynności związane z obsługą pacjentów podlegających badaniom diagnostycznym, zabiegi kaniulacji naczyń pacjentom,  którzy wymagają dostępów  dożylnych centralnych,  ze wskazań poza-anestezjologicznych (np. żywienie pozajelitowe, długotrwała terapia antybiotykami, brak możliwości uzyskania dostępu obwodowego),  czynności anestezjologiczne w związku z przeniesieniem pacjenta, czynności w ramach transportu pacjenta wymagającego nadzoru anestezjologicznego, reanimacje, czynności w ramach interwencji anestezjologicznych, inne nie wymienione wcześniej czynności nadzoru anestezjologicznego, inne czynności niezbędne dla wykonania wymienionych wcześniej czynności, tj. premedykacje i inne konsultacje, czynności związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, odprawy i czynności przekazania pacjentów, niezbędne do zapewnienia kontynuacji wykonywania świadczeń zdrowotnych; w przypadkach szczególnych lub nagłych potrzeb świadczenia mogą być wykonywane w innych niż budynek A miejscach Szpitala a także w przypadkach zmiany miejsc udzielania świadczeń przez Udzielającego zamówienie.
   • w dni robocze [od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00], z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy ustalonych przez Udzielającego, Przyjmujący będzie realizował w miejscu udzielania świadczeń na jednym z 2 stanowisk w Gabinetach zabiegowych Klinik Operacyjnych [łączna liczba godzin: 17 osobogodzin na dobę],
   • w ramach, których realizowane będą, w pierwszej kolejności: znieczulenia do zabiegów w gabinetach zabiegowych od 7.30 do 16.00, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienia znieczulenia w Klinikach Położniczych, znieczulenia po godzinie 16.00 do zakończenia zabiegu operacyjnego,
   • a w dalszej kolejności, w szczególności: inne niezbędne czynności opieki pooperacyjnej, czynności opieki nad pacjentem w sali wybudzeń poza blokiem operacyjnym, niezbędne czynności anestezjologiczne dla pacjentów w Zakładzie Radiologii, czynności sedacji, czynności związane z obsługą pacjentów podlegających badaniom diagnostycznym, zabiegi kaniulacji naczyń pacjentom,  którzy wymagają dostępów  dożylnych centralnych,  ze wskazań poza-anestezjologicznych (np. żywienie pozajelitowe, długotrwała terapia antybiotykami, brak możliwości uzyskania dostępu obwodowego),  czynności anestezjologiczne w związku z przeniesieniem pacjenta, czynności w ramach transportu pacjenta wymagającego nadzoru anestezjologicznego, reanimacje, czynności w ramach interwencji anestezjologicznych, inne nie wymienione wcześniej czynności nadzoru anestezjologicznego, inne czynności niezbędne dla wykonania wymienionych wcześniej czynności, tj. premedykacje i inne konsultacje, czynności związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, odprawy i czynności przekazania pacjentów, niezbędne do zapewnienia kontynuacji wykonywania świadczeń zdrowotnych; w przypadkach szczególnych lub nagłych potrzeb świadczenia mogą być wykonywane w innych niż budynek A miejscach Szpitala a także w przypadkach zmiany miejsc udzielania świadczeń przez Udzielającego zamówienie.
   • w dni robocze [od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00], z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy ustalonych przez Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie będzie realizował w miejscu udzielania świadczeń na jednym z 1 stanowiska w [łączna liczba godzin: 8,5 osobogodzin na dobę] [(1) stanowisko anestezjologiczne zgodnie z harmonogramem (zabezpieczające)],
   • w ramach, których realizowane będą, w pierwszej kolejności: opieka nad pacjentkami w Salach po-znieczuleniowych w Bloku Operacyjnym „A” oraz w Salach po-znieczuleniowych położniczych lub innej wskazanych, znieczulenia do wszelkich zabiegów operacyjnych w Klinikach Ginekologicznych i Położniczych, znieczulenia ZOP, znieczulenia do porodów, znieczulenia do zabiegów w znieczuleniu krótkotrwałym dożylnym w Klinikach Położniczych,
   • a w dalszej kolejności, w szczególności: inne niezbędne czynności opieki pooperacyjnej, czynności opieki nad pacjentem w sali wybudzeń poza blokiem operacyjnym, niezbędne czynności anestezjologiczne dla pacjentów w Zakładzie Radiologii, czynności sedacji, czynności związane z obsługą pacjentów podlegających badaniom diagnostycznym, zabiegi kaniulacji naczyń pacjentom,  którzy wymagają dostępów  dożylnych centralnych,  ze wskazań poza-anestezjologicznych (np. żywienie pozajelitowe, długotrwała terapia antybiotykami, brak możliwości uzyskania dostępu obwodowego),  czynności anestezjologiczne w związku z przeniesieniem pacjenta, czynności w ramach transportu pacjenta wymagającego nadzoru anestezjologicznego, reanimacje, czynności w ramach interwencji anestezjologicznych, inne nie wymienione wcześniej czynności nadzoru anestezjologicznego, inne czynności niezbędne dla wykonania wymienionych wcześniej czynności, tj. premedykacje i inne konsultacje, czynności związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, odprawy i czynności przekazania pacjentów, niezbędne do zapewnienia kontynuacji wykonywania świadczeń zdrowotnych, w przypadkach szczególnych lub nagłych potrzeb świadczenia mogą być wykonywane w innych niż budynek A miejscach Szpitala a także w przypadkach zmiany miejsc udzielania świadczeń przez Udzielającego zamówienie.
  3. każdego dnia tygodnia [od poniedziałku, do niedzieli], Przyjmujący zamówienie zapewnia w miejscu udzielania świadczeń równoważność czasu pracy (5) etatów – lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii zgodnie z harmonogramem
   • w ramach, których realizowane będą, w pierwszej kolejności: wyodrębniona całodobowa opieka lekarska  przez lekarza specjalistę anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, tj. ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG, stały pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi, intubacja dotchawicza i wentylacja workiem samorozprężalnym, przedłużona sztuczna wentylacja płuc z zastosowaniem respiratora, regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21 −100 %, terapia płynami infuzyjnymi z zastosowaniem pomp infuzyjnych, worków ciśnieniowych, filtrów, strzykawek automatycznych, toaleta dróg oddechowych z zastosowaniem urządzeń ssących, monitorowanie temperatury ciała,  pulsoksymetria kapnografia, stymulacja zewnętrznej pracy serca, a także inne czynności wynikające z przepisów obowiązujących w czasie wykonywania umowy;
   • a w dalszej kolejności, w szczególności: inne niezbędne, dla wykonania czynności wskazanych powyżej, czynności mieszczące się w zakresie całodobowej opieki lekarskiej przez lekarza specjalistę anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii;
 2. Harmonogram pracy.
  • Harmonogram pracy ustalany jest przez zamawiającego na okres nie krótszy niż 2 miesiące z wyprzedzeniem 30 dniowym. W przypadku pierwszego harmonogramu po podpisaniu umowy okres ustalenia harmonogramu może być krótszy.
  • Osoba upoważnioną do bieżącego kontaktu w sprawach harmonogramu pracy jest Zastępca Dyrektora ds. medycznych lub osoba upoważniona przez zamawiającego.
  • Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest udzielać świadczenia zdrowotne zgodnie z Harmonogramem.
  • Dobowy wymiar czasu pracy wynosi od 8,5 do 24 godzin. Niedopuszczalne jest łączenie zmian pracy 1 lekarza w wymiarze przekraczającym 24 godziny. 
  • Przyjmujący Zamówienie może zgłosić potrzebę zmiany harmonogramu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, przy czym zmiany w harmonogramie wymagają akceptacji i zatwierdzenia osób upoważnionych ze strony Udzielającego zamówienia.
  • Udzielający Zamówienia może dokonać zmiany harmonogramu w dzień poprzedzający wykonywanie zlecenia zgodnie z harmonogramem za zgodą Przyjmującego Zamówienie Udzielający Zamówienia może dokonać zmiany harmonogramu w trakcie trwania pracy, poprzez skrócenie czasu pracy wynikającego z harmonogramu o maksymalnie 1 godzinę nie częściej niż raz w tygodniu. W przypadku choroby lub zdarzeń losowych uniemożliwiających Przyjmującemu Zamówienie udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem Umowy zgodnie z Harmonogramem, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Udzielającego Zamówienie, nie później niż na 12 godzin przed planowanym udzieleniem świadczeń wraz ze wskazaniem przyczyn. W sytuacjach nagłych i szczególnie uzasadnionych powiadomienie takie może nastąpić z krótszym wyprzedzeniem niż wskazane w zdaniu poprzednim i w takich przypadkach każdorazowo wymagane jest szczegółowe wykazanie okoliczności uniemożliwiających powiadomienie w terminie określonym w zdaniu pierwszym.
  • Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości udzielania świadczeń w terminach dodatkowych w stosunku do uzgodnionego harmonogramu świadczeń w przypadkach nagłych lub wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych pozostających poza kontrolą stron niniejszej umowy.
  • Przyjmujący Zamówienie w trakcie trwania umowy, ma prawo do udzielania świadczeń w mniejszej niż minimalna miesięczna liczba godzin, tj. 48 godzin. Przerwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, bez prawa do wynagrodzenia, powinna być zaplanowana tak, aby nie powodowała zakłóceń w realizacji umowy. Zaplanowana przerwa powinna zostać zgłoszona na piśmie z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem i uzgodniona z osobą upoważnioną przez Udzielającego zamówienie.
  • Przyjmujący Zamówienie nie może w terminach i w czasie wynikającym z harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz innych podmiotów.
  • Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych i pozostawania w nim przez czas ich wykonywania z godnie z ustalonym harmonogramem.
  • Przyjmującemu Zamówienie nie wolno opuścić miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych pomimo zakończenia udzielania tych świadczeń zdrowotnych przed upływem czasu wynikającego z harmonogramu, chyba że taką potrzebę wyraziła osoba upoważniona przez Udzielającego zamówienie.
  • Udzielający zamówienie oczekuje od każdego oferenta lub osoby świadczącej w jego imieniu świadczenia zdrowotne deklaracji gotowość świadczenia pracy na rzecz zamawiającego w wymiarze od 45 – 280 godzin.

Pakiet 2

 1. Świadczenia realizowane w Szpitalu: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w tym także w ramach dyżurów medycznych:
  • od poniedziałku do soboty w godz. 7:30 – 15:05 na 4 (czterech) stanowiskach pracy,
  • w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, oraz soboty, niedziele, święta a także dni dodatkowo wolne od pracy w godz. 7:30 – 7:30 dnia następnego na 2 (dwóch) stanowiskach pracy,
  • w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 15:05-7:30 oraz soboty, niedziele, święta a także dni dodatkowo wolne od pracy w godz. 7:30 – 7:30 dnia następnego na 1 (jednym) stanowisku pracy w ramach „dyżuru pod telefonem” i zgodnie z grafikiem pracy opracowanym przez Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej. Grafik będzie zatwierdzany do 25 dnia poprzedzającego miesiąca z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy, ustalonych przez Udzielającego zamówienie.
 2. Udzielający zamówienie oczekuje od każdego oferenta lub osoby świadczącej w jego imieniu świadczenia zdrowotne gotowość świadczenia pracy na rzecz zamawiającego w wymiarze minimum 60 godzin, zgodnie z grafikiem pracy opracowanym przez Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej. Dodatkowo pełnienie „dyżuru pod telefonem” zgodnie z Harmonogramem wchodzi w zakres obowiązków Przyjmującego zamówienie, przy czym wynagrodzenie za czas oczekiwania pod telefonem do chwili podjęcia czynności po wezwaniu w miejscu udzielania świadczeń wynosi 50% stawki.
 3. W ramach umowy realizowane będą świadczenia:
  • znieczulenia do wszelkich zabiegów operacyjnych, znieczulenia ogólne dotchawicze, znieczulenia ogólne LMA, znieczulenia ZOP, POP, znieczulenia do zabiegów w znieczuleniu krótkotrwałym dożylnym, opieka nad pacjentami w sali po-znieczuleniowej, inne niezbędne czynności opieki pooperacyjnej, czynności opieki nad pacjentem w sali po-znieczuleniowej poza blokiem operacyjnym, niezbędne czynności anestezjologiczne dla pacjentów w Zakładzie Radiologii, udzielanie konsultacji, udział w zabiegach medycznych oraz badaniach diagnostycznych wykonywanych w pozostałych jednostkach organizacyjnych ICZMP, czynności sedacji, czynności związane z obsługą pacjentów podlegających badaniom diagnostycznym, zabiegi kaniulacji naczyń pacjentom,  którzy wymagają dostępów  dożylnych centralnych ze wskazań poza-anestezjologicznych (np. żywienie pozajelitowe, długotrwała terapia antybiotykami, brak możliwości uzyskania dostępu obwodowego),  zabiegi kaniulacji naczyń tętniczych, diagnostyka , leczenie oraz wszelkie czynności medyczne dotyczące pacjentów Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej.  
  • czynności anestezjologiczne w związku z przeniesieniem pacjenta, czynności w ramach transportu pacjenta wymagającego nadzoru anestezjologicznego, reanimacje, czynności w ramach interwencji anestezjologicznych, inne nie wymienione wcześniej czynności nadzoru anestezjologicznego, inne czynności niezbędne dla wykonania wymienionych wcześniej czynności, tj. premedykacje i inne konsultacje, czynności związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, odprawy i czynności przekazania pacjentów, niezbędne do zapewnienia kontynuacji wykonywania świadczeń zdrowotnych, z tym zastrzeżeniem, że Przyjmującemu zamówienie, nie przysługuje  prawo do odrębnego rozliczenia z tytułu wykonywania ww. świadczeń.
  • w przypadku „dyżuru po telefonem”: znieczulenia do zabiegów operacyjnych pacjentów Kliniki Kardiochirurgii oraz pacjentów Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej wymagających zabiegu kardiochirurgicznego lub kardiologiczno-kardiochirurgicznego
 4. Lekarz wskazany na stanowisku anestezjologicznym zobowiązany jest do:
  • podjęcia czynności znieczulania do zabiegu, który rozpoczyna się przed godziną zakończenia pracy w ramach danego stanowiska anestezjologicznego,
  • udziału w zespołach reanimacyjnych określonych zgodnie z procedurami przyjętymi przez Udzielającego, zamówienia niezbędnymi dla uzyskania certyfikatu ISO lub akredytacji;
  • przestrzegania innych procedur przyjętych u Udzielającego zamówienia niezbędnych dla uzyskania certyfikatu ISO lub akredytacji.
  • W przypadku „dyżuru pod telefonem” gotowości do pracy w trakcie trwania dyżuru i przyjazdu do Instytutu CZMP na wezwanie telefoniczne w ciągu 60 minut od wezwania

Pakiet 3

Świadczenia realizowane w Szpitalu: każdego dnia tygodnia [od poniedziałku, do niedzieli] Przyjmujący zamówienie zapewnia, w miejscu udzielania świadczeń, równoważność czasu pracy 2,2 etatu pielęgniarki anestezjologicznej dla każdego ze stanowisk anestezjologicznych zgodnie z wymaganiami dla II stopnia referencyjności dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub Anestezjologia i Intensywna Terapia dla dzieci.

Pakiet 4

Świadczenia realizowane w Szpitalu: przez jednego lekarza anestezjologa, w zakresie 24 godzinnego dyżuru, we wszystkie dni tygodnia, w SOR i w ramach pracy zespołu urazowego (trauma team), zgodnie z grafikiem pracy opracowanym przez Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Grafik będzie zatwierdzany do 25 dnia poprzedzającego miesiąca z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy, ustalonych przez Udzielającego zamówienie.

 1. Miejsce wykonywania umowy: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zgodnie z grafikiem pracy ustalonym przez Zamawiającego.
 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych szczegółowo w Regulaminie przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 1 Zarządzenia nr 44/2022.
 3. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
  1. jest podmiotem wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (odpowiednio: podmiot leczniczy, praktyka zawodowa),
  2. posiada personel zdolny do realizacji zamówienia tj. legitymujący się:
   • prawem wykonywania zawodu lekarza i posiadaniem specjalizacji w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii; (odpowiednio Pakiet 1,2) oraz prawem wykonywania zawodu pielęgniarki anestezjologicznej (Pakiet 3)
   • aktualnymi badaniami lekarskie niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 16.06.2022r. , w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu można składać do 10.06.2022r.

Termin składania ofert do dnia 17.06.2022r., do godz. 10.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Nie otwierać przed  17.06.2022r., do godz. 10.30

            Na kopercie należy podać nazwę, adres firmy oraz nr telefonu kontaktowego ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 17.06.2022r., do godz. 10.30 sala dydaktyczna  nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

pl Polish
X