Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. jakości w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

w związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” ,dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych,nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00

I. Opis stanowiska:

Do obowiązków Inspektora pełniącego funkcję asystenta ds. archiwizacji administracji będzie należało:

 1. tworzenie nowych i aktualizowanie istniejących procedur/instrukcji
 2. kontrola jakości prowadzonych badań w CWBK
 3. monitorowanie niekomercyjnych badań, zapewniając tym samym wysoką jakość danych
 4. uzyskiwanych w badaniach
 5. prowadzenie nadzoru nad procesami związanymi , w szczególności:
  • procesie świadomej zgody pacjenta na badanie,
  • bezpieczeństwa pacjenta,
  • zarządzania lekiem badanym,
  • zgodności z protokołem badania klinicznego,
 6. prowadzenie regularnych szkoleń dla personelu CWBK w zakresie:
  • Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice),
  • standardowych procedur postępowania (ang. Standard Operating Procedure, SOP)
  • specyfiki prowadzonych w ośrodku badań klinicznych,
  • innych, związanych z prowadzonymi w ośrodku badaniami klinicznymi (np. IATA, ALS, GCLP, GMP, GDP, PK, PD).

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne
 2. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ang.Good Clinical Practice, ICH GCP) oraz regulacji prawnych i wytycznych dotyczących badań klinicznych
 3. Umiejętność tworzenia nowych i aktualizowanie istniejących procedur/instrukcji
 4. Kompetencje w zakresie kontroli jakości oraz monitorowania prowadzonych badań klinicznych
 5. Organizacja szkoleń dla personelu OnkoCWBK

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:                        :

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

    ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści