Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczwej

I. Do podstawowych obowiązków na danym stanowisku należeć będzie:

 1. Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych:
  • monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE, a zwłaszcza w ramach Horyzont Europa, środków krajowych, programów ministerialnych, specjalnych, oraz innych środków pozabudżetowych;
  • weryfikacja i upowszechnianie ogłaszanych konkursów;
  • przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi ICZMP w zakresie pozyskiwania środków pomocowych; 
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów.
 2. Monitoring i kontrola projektów:
  • monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych, z zawartymi umowami i obowiązującym prawem;
  • przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia;
  • przygotowywanie wniosków beneficjenta o płatność, przygotowywanie sprawozdań
   i pozostałych dokumentów związanych z realizowanymi projektami;
  • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi ICZMP w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
 3. Wprowadzanie ogłoszeń na portale internetowe, np. EURAXESS.
 4. Tłumaczenie na język angielski informacji zamieszczanych na stronie www,  dotyczących działalności naukowo-badawczej.
 5. Zapewnienie dostępu do informacji o potencjale naukowo-badawczym ICZMP
  na stronach www i za pośrednictwem innych mediów.
 6. Prowadzenie obsługi administracyjnej i organizacyjnej wizyt gości zagranicznych.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe;
 1. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
 3. Wysoka kultura osobista oraz doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 4. Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
 5. Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność;
 6. Dyspozycyjność;

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:                        :

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

    ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X