Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika ds. płac

I. Opis stanowiska:

 1. Samodzielne naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników.
 2. Obsługa programu Płatnik, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,  umiejętność sporządzania korekt ZUS, samodzielne sporządzanie i korygowanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik.
 3. Sporządzanie listy płac.
 4. Sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno- rentowych.
 5. Sporządzanie rocznych deklaracji do ZUS, US.
 6. Przygotowywanie raportów na potrzeby ZUS oraz innych zestawień kadrowo – płacowych.
 7. Prowadzenie spraw wynikających z sądowych i administracyjnych tytułów wykonawczych.
 8. Rozliczanie umów cywilno-prawnych.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Biegła znajomość programu Płatnik.
 3. Praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasiłków oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Dobra znajomość MS Office, w tym umiejętność analizy i obróbki danych w programie MS Excel.
 5. Zaangażowanie i wysoka motywacja do nabywania nowych doświadczeń.
 6. Odpowiedzialność, dokładność oraz dobra organizacja pracy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:                        :

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

    ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X