Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Działu Współpracy Naukowej i Badawczej

I. Opis stanowiska

 1. Nadzór i koordynowanie działalności Działu Współpracy Naukowej i Badawczej w Instytucie,
 2. Sporządzanie wniosków o finansowanie prac badawczo-rozwojowych i tematów naukowych do programów, regionalnych, krajowych ( w tym: NCBiR, MEiN, ABM, NCN, MZ, MRiT) i międzynarodowych, w tym unijnych HORYZONT 2020.
 3. Współpraca z pracownikami ICZMP i Regionalnego Punktu Kontaktowego w pozyskiwaniu i realizacji grantów europejskich w konkursach ogłaszanych w ramach Programu HORYZONT 2020, jak również nadzorowanie na prawidłową realizacją projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, planowanie budżetu i kosztorysu projektów, realizacja i rozliczenia projektów.
 4. Przygotowanie umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo – badawczymi i organizacjami międzynarodowymi,
 5. Koordynowanie dzielności Instytutu CZMP w ramach sieci krajowych i międzynarodowych,
 6. Rozliczanie subwencji z MEiN i koordynacja działań dotyczących przygotowania planów i sprawozdań merytorycznych z działalności naukowej Instytutu,

II. Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie badań naukowych i infrastruktury badawczej,
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i sprawna obsługa systemu OSF,
 5. Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
 6. Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Gotowość do podróży służbowych.

Atutem będzie:

 1. Doświadczenie w jednostce naukowej lub ochrony zdrowia.
 2. Znajomość problematyki medycznej, w tym działalności naukowej w medycynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego napisania wniosku.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. Cv i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X