Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Zatrudni pracownika na stanowisko
Koordynator Badań Klinicznych
W Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

W związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00.
Miejsce pracy: Łódź, ul. Rzgowska 281/289

Zakres obowiązków:

 1. Koordynowanie przebiegu badań klinicznych przeprowadzanych w Instytucie
 2. Koordynowanie wizyt pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych
 3. Kontakt i współpraca ze sponsorami i monitorami badań klinicznych
 4. Uzupełnianie i aktualizacja dokumentacji oraz baz danych badań klinicznych
 5. Nadzorowanie zgodności zakresu zrealizowanych procedur z protokołem i płatnościami poprzez bieżącą weryfikację danych
 6. Wprowadzanie danych do CRF i odpowiadanie na zapytania (ang. query)
 7. Ścisła współpraca z badaczami
 8. Doradztwo merytoryczne i eksperckie w zakresie prowadzonych badań i realizowanych protokołów
 9. Uzupełnianie i aktualizacja dokumentacji oraz baz danych badań klinicznych
 10. Aktywny udział w projektowaniu oraz rozliczaniu postępu prac niekomercyjnych badań klinicznych

Wymagania:

 1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu metodologii badań klinicznych lub min. 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze badań klinicznych
 2. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, ICH GCP) oraz regulacji prawnych i wytycznych dotyczących badań klinicznych
 3. Praktyczna wiedza z zakresu realizacji badań klinicznych
 4. Umiejętność organizacji pracy i rozwiązywania problemów
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 6. Wysokie zdolności komunikacyjne i kultura osobista
 7. Znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie na umowę o pracę
 2. Praca na pełen etat
 3. Praca w rozwijającym się zespole
 4. Możliwość rozwoju zawodowego w badaniach klinicznych
 5. Pakiet socjalny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X