Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Technika elektroradiologii

 I. Opis stanowiska:

 1. Obsługa angiografu jednopłaszczyznowego
 2. Obsługa hemodynamiki powiązanej z aparatem angiograficznym, wyliczanie przecieków wewnątrzsercowych i oporów naczyń płucnych   
 3. Nagrywanie płyt dokumentujących badania diagnostyczne oraz ich archiwizacja.
 4. Realizowanie badań w programie CliniNet.
 5. Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, dotyczącej wykonywanych badań.
 6. Dbałość o czystość używanej aparatury medycznej, skanerów, płyt obrazowych, detektorów, sprzętu ochronnego itp.
 7. Kalibracja używanej aparatury diagnostycznej.

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie medyczne – elektroradiologia;
 2. Umiejętności wymagane:
 • obsługi skanera płyt obrazowych (radiografia cyfrowa pośrednia)
 1. Biegła obsługa komputera, w tym znajomość oprogramowania MS Office;
 2. Wysoki poziom motywacji i chęć samodoskonalenia się.

III.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Cv i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X