Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni pracownika na stanowisko Analityka finansowego

Opis stanowiska:

Osoba pełniąca tę rolę pod nadzorem Z-cy Dyrektora ds. Finansowych czynnie uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji.

Do obowiązków Analityka finansowego należeć będzie m.in.:

 1. Aktywny udział w procesie budżetowania i prognozowania lub planowania krótkoterminowego                  i wieloletniego.
 2. Kontrola realizacji powyższych planów.
 3. Analiza realizacji budżetów, wyjaśnianie odchyleń, rekomendacje.    
 4. Przygotowywanie okresowych i doraźnych raportów finansowych. Analiza wyników finansowych, biznesowa analiza przychodów i kosztów- cykliczna oraz ad hoc.
 5. Tworzenie syntetycznych i analitycznych raportów informacyjnych z zakresu kontrolingu finansowego (analiza i wizualizacja danych).
 6. Kontrola kosztów.
 7. Miesięczny przegląd i weryfikacja pakietów sprawozdawczości finansowej
 8. Bieżąca współpraca z komórkami merytorycznymi.

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, matematyki lub pokrewne.
 2. Znajomość rachunkowości zarządczej.
 3. Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Excel (budowanie funkcji / korzystanie  z funkcjonalności bazodanowych – tabele przestawne, funkcje sumujące, wyszukiwania i adresu)
 4. 1-2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 5. Umiejętność zarządzania budżetem.
 6. Wysokie zdolności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków na podstawie danych liczbowych i innych informacji – analiza trendów, wskaźników, formułowanie i prezentacja wniosków.

Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność oceny i wyboru odpowiedniego podejścia zmierzającego do szybkiej  realizacji zadań.
 2. Praca z bardzo dużą ilością danych zarówno ustrukturyzowanych jak i rozproszonych
 3. Doświadczenie w dziale controllingu, w audycie lub w dziale księgowości.
 4. Doświadczenie w obszarze raportowania / rachunkowości zarządczej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność i dokładność.
 6. Wysoka komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 7. Znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X