Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni
Referenta w Dziale Kadr i Płac

Opis stanowiska:

 1. Obsługa kadrowo-płacowa pracowników.
 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Przygotowywanie umów, aneksów i świadectw pracy.
 4. Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.
 5. Rozliczanie czasu pracy
 6. Sporządzanie dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno- rentowych.
 7. Sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych oraz PFRON.
 8. Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 9. Prowadzenie spraw wynikających z sądowych i administracyjnych tytułów wykonawczych.
 10. Sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych.

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasiłków oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Dobra znajomość programu Płatnik.
 4. Dobra znajomość MS Office, w tym umiejętność analizy i obróbki danych w programie MS Excel.
 5. Zaangażowanie i wysoka motywacja do nabywania nowych doświadczeń.
 6. Odpowiedzialność, dokładność oraz dobra organizacja pracy

Dodatkowe umiejętnościami będą atutem:

 1. Umiejętność oceny i wyboru odpowiedniego podejścia zmierzającego do szybkiej realizacji zadań.
 2. Praca z bardzo dużą ilością danych zarówno ustrukturyzowanych jak i rozproszonych
 3. Doświadczenie w dziale controllingu, w audycie lub w dziale księgowości.
 4. Doświadczenie w obszarze raportowania / rachunkowości zarządczej.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność i dokładność.
 6. Wysoka komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 7. Znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X