Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Informatyka w Sekcji Informatyki (2 wakaty)

Opis stanowiska:

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu;
 2. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej;
 3. Opieka nad serwerami;
 4. Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową;
 5. Nadzór oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);
 6. Współpraca z serwisami/dostawcami.

Wymagania:

 1. Wykształcenie: minimum średnie lub wyższe informatyczne;
 2. Znajomość środowiska VMWare oraz Veeam;
 3. Znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server oraz Linux;
 4. Znajomość usług katalogowych Microsoft Windows (Active Directory);
 5. Dokładność, komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie;
 6. Znajomość technologii VPN IPSec, OpenVPN;
 7. Znajomość sieci TCP/IP oraz technologii WLAN;
 8. Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętności radzeniu sobie z niezaplanowanymi zadaniami).

Dodatkowe umiejętnościami będą atutem:

 1. Znajomość języka PL/SQL (baza danych Oracle);
 2. Znajomość systemów medycznych CliniNET;
 3. Pisanie skryptów VBS, PowerShell,
 4. Programowanie w C i pochodnych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X