Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni
Sekretarka medyczna/Sekretarz medyczny

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie korespondencji związanej z działalnością medyczną i administracyjna kliniki/oddziału;
 2. Sporządzanie pod kierunkiem lekarza opisów z historii choroby wypisów końcowych;
 3. Sporządzanie zestawień statystycznych i przekazywanie ich do Działu Sprzedaży Usług Medycznych i Statystyki;
 4. Dbanie o należyte zaopatrzenie kliniki/oddziału w potrzebne druki medyczne oraz sekretariatu                         w materiały biurowe;
 5. Porządkowanie dokumentacji pacjentów i jej zwrot w obowiązującym terminie do Działu Sprzedaży Usług Medycznych i Statystyki

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 3. Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
 4. Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści

pl Polish
X