Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Kierownika w Sekcji Informatyki

Opis stanowiska

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu,
 2. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
 3. Zarządzanie zespołem oparte o kompetencje menedżerskie,
 4. Wsparcie zespołu w identyfikacji problemów i sposobów na ich rozwiązanie,
 5. Motywowanie i wspieranie pracowników w rozwoju,
 6. Zapewnienie standardów zgodnych ze zwinnymi metodykami zarządzania,
 7. Delegowanie odpowiedzialności na rzecz poszczególnych członków zespołu,
 8. Współpraca z wewnętrznym klientem biznesowym, zorientowana na rozwój oprogramowania dedykowanego na potrzeby działu,
 9. Współpraca z serwisami/dostawcami,
 10. Koordynacja prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej,
 11. Prowadzenie nowych projektów w celu usprawnienia pracy Działu IT z uwzględnieniem nowych rozwiązań systemowych w zakresie Clininet, Infomedica, ProfLAB i innych,
 12. Nadzór nad systemami, procesami i projektami w dziale IT w zakresie restrukturyzacji obszarów, które  w wyniku analizy będą wymagały korekty oraz wdrażania nowych rozwiązań,

  Wymagania niezbędne:

   1. Wykształcenie: wyższe informatyczne;
   2. Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i zarządzania zespołem,
   3. Minimum 2 lata doświadczenia jako manager/leader zespołu,
   4. Komunikatywność, asertywność i umiejętności analityczne,
   5. Znajomość środowiska VMWare oraz Veeam,
   6. Znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server oraz Linux,
   7. Znajomość usług katalogowych Microsoft Windows (Active Directory),
   8. Znajomość technologii VPN IPSec, OpenVPN,
   9. Znajomość sieci TCP/IP oraz technologii WLAN,
   10. Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętności radzeniu sobie z niezaplanowanymi zadaniami).

   Wymagania niezbędne:

   1. Znajomość systemów medycznych CliniNET,
   2. Znajomość zagadnień Prince2, ITIL, Agile PM lub kursy managerskie,

    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    1. CV i list motywacyjny;
    2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

    Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

    • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

    ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

    • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

    Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

    Spis Treści