Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni lekarza specjalistę neonatologa lub pediatrę chcącego specjalizować się w neonatologii

Opis stanowiska :

 1. Udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy NFZ w Klinice Neonatologii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz Poradni Patologii Noworodka Instytutu CZMP.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

   Oferta :

   1. Możliwość pracy w ośrodku o najwyższym stopniu referencyjności.
   2. Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.
   3. Dostęp do nowoczesnych metod terapeutycznych i diagnostycznych.
   4. Praca w rozwijającym się zespole.
   5. Atrakcyjne wynagrodzenie.

   Wymagania :

    1. II stopień specjalizacji lekarskiej lub ukończona specjalizacja w trybie jednostopniowym w zakresie neonatologii lub pediatrii.
    2. Staż w pracy zawodowej, w tym doświadczenie w zakresie posiadanej specjalizacji.
    3. Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w porze nocnej.
    4. Prawo wykonywania zawodu.
    5. Gotowość do pełnienia dyżurów lekarskich
    6. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
    • Dodatkowe atuty:
    • Umiejętność wykonywania badań USG noworodka.
    • Umiejętność wykonywania echo serca.
    • Chęć rozwoju naukowego.
    • Znajomość języków obcych.

     Predyspozycje:

     1. Odporność na stres.
     2. Umiejętność pracy w licznym zespole.
     3. Umiejętność rozwiązywania problemów i unikania konfliktów.
     4. Chęć rozwoju i umiejętność poszukiwania rozwiązań.

     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     1. CV i list motywacyjny;
     2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

     Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

     • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

     ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

     • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
     • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

     Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

     Spis Treści