Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni w ramach umowy zlecenia Informatyka do projektu

Opis stanowiska :

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w projekcie w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu;
 2. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w projekcie;
 3. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w projekcie oraz właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych;
 4. Współpraca z serwisami technicznymi;
 5. Współpraca z informatykami działu IT ICZMP;
 6. Wykorzystanie i obsługa platformy internetowej. Pozostawanie responsywnym w zakresie wprowadzania ewentualnych zmian w trakcie trwania programu;
 7. Reagowanie na bieżąco na problemy zarówno pacjentów jak i pielęgniarek i lekarzy poprzez działania zarówno doraźne jak i dodatkowe zmiany w systemie;

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: minimum średnie lub wyższe informatyczne;
 2. Znajomość administrowania WORDPRESS;
 3. Znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server oraz Linux;
 4. Dokładność, komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie;
 5. Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętności radzeniu sobie z niezaplanowanymi zadaniami).

Dodatkowe umiejętności będące atutem:

 1. Znajomość sieci TCP/IP oraz technologii WLAN;
 2. Znajomość języka PL/SQL (baza danych Oracle);
 3. Znajomość technologii VPN IPSec, OpenVPN;
 4. Znajomość systemów medycznych CliniNET;
 5. Pisanie skryptów VBS, PowerShell,
 6. Programowanie w C i pochodnych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści