Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Analityka w Dziale Kontrolingu i Oceny Celowości Inwestycji

Opis stanowiska :

 1. Współpraca przy dokonywaniu analiz, w tym analiz celowości projektów inwestycyjnych;
 2. Przygotowywanie propozycji rozwiązań prowadzących do poprawy wyniku finansowego;
 3. Bieżące monitorowanie skutków wprowadzonych rekomendacji i projektów inwestycyjnych;
 4. Porównywanie wyników rzeczywistych z wynikami planowanymi do osiągnięcia;
 5. Współpraca przy prowadzeniu audytów zlecanych przez Dyrektora ICZMP;
 6. Przygotowywanie propozycji działań korygujących.

  Wymagania :

  1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, metody ilościowe, matematyka, informatyka;
  1. Zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego pozyskiwania i przetwarzania danych;
  2. Umiejętność syntezy i zwięzłego redagowania tekstu;
  3. Chęć zmieniania świata na lepsze, nastawienie na realizację zadań, rzetelność i kreatywność.

  Dodatkowe umiejętności będące atutem:

  1. Doświadczenie zawodowe(minimum 1 rok) w obszarze analiz lub kontrolingu;
  2. Umiejętność automatyzacji procesów bazodanowych;
  3. Doświadczenie (minimum 1 rok) w pracy zespołowej.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. CV i list motywacyjny;
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

  Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

  • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

  ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

  • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
  • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

  Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

  Spis Treści