Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. IT w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

W związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00.

Miejsce pracy: Łódź, ul. Rzgowska 281/289

Opis stanowiska :

 1. Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem wszystkich systemów  i aplikacji, strony internetowej oraz mediów społecznościowych, z których korzysta CWBK przy realizacji badań klinicznych;
 2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w projekcie w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu;
 3. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w projekcie;
 4. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w projekcie oraz właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych;
 5. Współpraca z serwisami technicznymi;
 6. Współpraca z informatykami działu IT ICZMP;
 7. Wykorzystanie i obsługa platformy internetowej.

Wymagania :

 1. Odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w obszarze systemów informatycznych;
 2. Sprawne posługiwanie się współczesnym sprzętem komputerowym;
 3. Umiejętność diagnozowania oraz rozwiązywania problemów sprzętowych;
 4. Dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows i Linux;
 5. Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętności radzeniu sobie                     z niezaplanowanymi zadaniami).

Oferujemy :

 1. Zatrudnienie na umowę o pracę
 2. Praca na pół etatu
 3. Praca w rozwijającym się zespole
 4. Możliwość rozwoju zawodowego w badaniach klinicznych
 5. Pakiet socjalny

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Cv i list motywacyjny;         
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

– w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

– ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

– pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

– pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy

Spis Treści