Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. jakości w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

w związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” ,dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych,nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00

Opis stanowiska :

Do obowiązków specjalisty pełniącego funkcję specjalisty ds. jakości będzie należało:

1. tworzenie nowych i aktualizowanie istniejących procedur/instrukcji

2. kontrola jakości prowadzonych badań w CWBK

3. monitorowanie niekomercyjnych badań, zapewniając tym samym wysoką jakość danych uzyskiwanych w badaniach

4. prowadzenie nadzoru nad procesami związanymi, w szczególności, z :

– procesem uzyskiwania świadomej zgody pacjenta na badanie,

– bezpieczeństwem pacjenta,

– zarządzaniem lekiem badanym,

– zgodnością z protokołem badania klinicznego,

5. prowadzenie regularnych szkoleń dla personelu CWBK w zakresie:

– Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice),

– standardowych procedur postępowania (ang. Standard Operating Procedure, SOP)

– specyfiki prowadzonych w ośrodku badań klinicznych,

– innych, związanych z prowadzonymi w ośrodku badaniami klinicznymi (np. IATA, ALS, GCLP, GMP, GDP, PK, PD).

Wymagania :

  1. Wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne
  2. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ang.Good Clinical Practice, ICH GCP) oraz regulacji prawnych i wytycznych dotyczących badań klinicznych
  3. Umiejętność tworzenia nowych i aktualizowanie istniejących procedur/instrukcji
  4. Kompetencje w zakresie kontroli jakości oraz monitorowania prowadzonych badań klinicznych
  5. Organizacja szkoleń dla personelu OnkoCWBK

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. Cv i list motywacyjny;         
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

– w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy

– ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

– pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.

– pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy

Spis Treści