Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” Zatrudni pracownika do spraw dokumentacji badania klinicznego W Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

W związku z realizacją projektu „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”, dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, nr umowy o dofinansowanie 2021/ABM/06/00007-00.

Miejsce pracy: Łódź, ul. Rzgowska 281/289

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowanie dokumentacji badania klinicznego zgodnie z zasadami ICH GCP , regulacjami prawnymi oraz wytycznymi projektu.
 2. Przygotowanie dokumentacji w wyznaczonym terminie.
 3. Tworzenie dobrze ustrukturyzowanych dokumentów medycznych z uwzględnieniem raportów, protokołów , raportów rocznych w zakresie bezpieczeństwa, broszura badacza oraz analiz ryzyka.
 4. Przeszukiwanie medycznych baz danych oraz przeglądów literatury medycznej.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne.
 2. Wiedza naukowa i doświadczenie w zakresie tworzenia dobrze ustrukturyzowanych dokumentów medycznych, z uwzględnieniem raportów z badań klinicznych, protokołów badań, raportów rocznych w zakresie bezpieczeństwa, broszur badacza, analiz ryzyka/ korzyści oraz zintegrowanych streszczeń z surowych danych.
 3. Wiedza z zakresu struktury i zawartości dokumentów zgodnie z regulacjami prawnymi oraz ICH GCP, znajomość wymogów dotyczących publikowania naukowego.
 4. Wysokie zdolności komunikacyjne i kultura osobista.
 5. Umiejętności przeszukiwania medycznych baz danych, przeglądu literatury medycznej, prezentowania danych.
 6. Znajomość języka angielskiego i ICH GCP.
 7. Znajomość pakietu MS Office.
 8. Umiejętność w prowadzeniu mediów społecznościowych, akcji promocyjnych oraz wszelkich działań związanych z promocją.

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę cywilno-prawną lub B2B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści