Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Analityka w Dziale Kontrolingu i Oceny Celowości Inwestycji

I. Opis stanowiska:

 1. Współpraca przy dokonywaniu analiz, w tym analiz celowości projektów inwestycyjnych;
 2. Przygotowywanie propozycji rozwiązań prowadzących do poprawy wyniku finansowego;
 3. Bieżące monitorowanie skutków wprowadzonych rekomendacji i projektów inwestycyjnych;
 4. Porównywanie wyników rzeczywistych z wynikami planowanymi do osiągnięcia;
 5. Współpraca przy prowadzeniu audytów zlecanych przez Dyrektora ICZMP;
 6. Przygotowywanie propozycji działań korygujących.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, metody ilościowe, matematyka, informatyka;
 2. Zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego pozyskiwania i przetwarzania danych;
 3. Umiejętność syntezy i zwięzłego redagowania tekstu;
 4. Chęć zmieniania świata na lepsze, nastawienie na realizację zadań, rzetelność i kreatywność.

III. Dodatkowe umiejętnościami będą atutem:

 1. Doświadczenie zawodowe(minimum 1 rok) w obszarze analiz lub kontrolingu;
 2. Umiejętność automatyzacji procesów bazodanowych;
 3. Doświadczenie (minimum 1 rok) w pracy zespołowej.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Cv i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 1. w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 2. pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 3. pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl
 4. Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści