Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni diagnostę laboratoryjnego w Zakładzie Genetyki

Do obowiązków na stanowisku pracy w szczególności należą:

 1. Praktyczna umiejętność przeprowadzania procedur diagnostycznych wykonywanych w ramach rutynowej diagnostyki genetycznej w Zakładzie Genetyki.
 2. Analiza i interpretacja wyników badań z zakresu biologii molekularnej, w tym NGS oraz mikromacierze.
 3. Zgodne z przepisami prowadzenie wymaganej dokumentacji laboratoryjnej.
 4. Autoryzacja wyników.

  Wymagania:

  1. Tytuł diagnosty laboratoryjnego i specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej (Dopuszczamy kandydatów w trakcie specjalizacji z LGM)
  2. Alternatywnie tytuł specjalisty w dziedzinie molekularnej genetyki medycznej.
  3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  4. Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem technik z zakresu biologii molekularnej, w tym wysokoprzepustowych metod oceny wariantów, np. sekwencjonowanie następnej generacji czy mikromacierze.
  5. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań diagnostycznych oraz umiejętność pracy zespołowej.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. CV
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

  Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

  • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy, ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
  • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
  • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

  Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

  Spis Treści