Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni lekarza specjalistę w zakresie nefrologii do pracy w Stacji Dializ dla osób dorosłych

Opis stanowiska:

 1. Udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy NFZ w Pododdziale Dializoterapii Kliniki Pediatrii Immunologii i Nefrologii Instytutu CZMP
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ZAKRESIE DIALIZOTERAPII DLA OSÓB DOROSŁYCH zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Preferowana praca w godzinach 7:30-15:05.
 5. Wymiar godzinowy min. 80 godzin w miesiącu.
 6. Forma zatrudnienia – do uzgodnienia.

Udzielanie świadczeń medycznych w ramach umowy NFZ w Pododdziale Dializoterapii Kliniki Pediatrii Immunologii i Nefrologii Instytutu CZMP

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ZAKRESIE DIALIZOTERAPII DLA OSÓB DOROSŁYCH zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Preferowana praca w godzinach 7:30-15:05.
 4. Wymiar godzinowy min. 80 godzin w miesiącu.
 5. Forma zatrudnienia – do uzgodnienia.

Wymagania:

 1. II stopień specjalizacji lekarskiej lub ukończona specjalizacja w trybie jednostopniowym w zakresie nefrologii.
 2. Staż w pracy zawodowej, w tym doświadczenie w zakresie posiadanej specjalizacji.
 3. Prawo wykonywania zawodu.
 4. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych w zakresie nefrologii i dializoterapii.
 5. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści