Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Młodszego asystenta z dziedziny kardiologii do Project 101128983 – Provide, European Health and Digital Executive Agency (Hadea) w wymiarze 30 godzin miesięcznie

Do obowiązków na stanowisku pracy będzie należeć:

 1. Rekrutacja pacjentów z cukrzycą typu 2,
 2. Rekrutacja pacjentów ze stanem przedcukrzycowym,
 3. Rekrutacja zdrowych osób z grupy kontrolnej,
 4. Gromadzenie charakterystyki klinicznej pacjentów,
 5. Charakterystyka kliniczna pacjentów (wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, obwód talii, styl życia, aktywność fizyczna, dieta, korzystanie z używek),
 6. Zbieranie standardowych markerów cukrzycy (pomiar HbA1c, stężenia glukozy, w osoczu na czczo, stężenie glukozy w osoczu po 2 godzinach od obciążenia, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu),
 7. Zbieranie markerów cukrzycowej choroby nerek ( pomiar albuminurii, kreatyniny w surowicy),
 8. Pomiar standardowego 12- odprowadzeniowego EKG,
 9. Pomiar 24- godzinnego EKG za pomocą urządzeń do noszenia,
 10. Ocena EKG i CVD ( weryfikacja i ocena wszystkich sygnałów EKG zebranych podczas projektu i analiza CVD u wszystkich pacjentów),
 11. Analiza metaboliczna lipidów tj. alanina, glicyna, histydyna, leucyna.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe lub kierunkowe, dopuszczamy kandydatów w trakcie specjalizacji kardiologicznej,
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 3. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 4. Dobra znajomość procedur z zakresu badań klinicznych,
 5. Umiejętność pracy w grupie,
 6. Znajomość pakietu MS Office,

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy.:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści