Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni elektryka

Do obowiązków na stanowisku pracy w szczególności należą:

 1. Utrzymanie we właściwym porządku podległych urządzeń, instalacji oraz pomieszczeń,
 2. Rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń i systemów,
 3. Wykonywanie drobnych prac montażowych, naprawczych,
 4. Ustalanie przyczyn awarii oraz pojawiąjących się problemów technicznych,
 5. Obsługa systemów elektrycznych,
 6. Przeprowadzanie bieżących napraw instalacji elektrycznych, urządzeń i maszyn
 7. Przeprowadzanie okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 8. Dbałość o stan instalacji elektrycznej oraz ogólny stan urządzeń podczas montażu, przeglądów, modyfikacji i relokacji maszyn

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. średnie techniczne o profilu elektrotechnicznym,
 2. Brak przeciwskazań do pracy w systemie zmianowym i porze nocnej,
 3. Gotowość do pracy w weekendy i dni wolne od pracy,
 4. Brak przeciwskazań do pracy na wysokości do 3 metrów,
 5. Bardzo dobra organizacja pracy, skuteczność i konsekwencja w realizacji zadań,
 6. Umiejętność szybkiego reagowania w przypadku awarii,
 7. Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych,
 8. Posiadanie aktualnych uprawnień SEP E1 do 1kV

Mile widziane :

 1. Doświadczenie w montażu i konserwacji instalacji elektrycznych/elektrotechnicznych,
 2. Znajomość podstaw pracy urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sprężonego powietrza,
 3. Wiedza z zakresu budowy maszyn i systemów sterowania,
 4. Umiejętność czytania oraz analizy dokumentacji technicznej (umiejętność czytania schematów elektrycznych)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy, ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści