Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej/Księgowego

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości pod nadzorem  Głównego Księgowego.
 2. Kontrola dokumentów księgowych oraz nadzór nad  ich prawidłowym obiegiem w firmie.
 3. Księgowanie zakupów – kwalifikacja kosztów, lub księgowanie sprzedaży.
 4. Księgowanie innych dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych (m.in. księgowanie wyciągów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie salda z kontrahentami).
 5. Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 6. Księgowanie i kontrola gospodarki magazynowej.
 7. Przygotowywanie zestawień i analiz na potrzeby wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości.
 8. Współpraca przy analizie i uzgadnianiu kont rozrachunkowych, wynikowych i bilansowych.
 9. Rozliczenie, ewidencja otrzymanych i wydatkowanych środków z dotacji, funduszy w ramach projektów.
 10. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z funkcjonowaniem działu księgowości.
 11. Inne prace zlecone przez przełożonego.

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wyższe o  kierunku rachunkowość lub ekonomia.
 2. Doświadczenia minimum 3 lata na stanowisku Księgowego lub Samodzielnego Księgowego.
 3. Znajomości oraz umiejętności zastosowania zagadnień ustawy o rachunkowości, obowiązujących przepisów podatkowych.
 4. Biegłej znajomości obsługi komputera. Znajomości programów pakietu MS Office, szczególnie programu Excel.
 5. Zaangażowania w pracę zespołu, umiejętności pracy w grupie i pod presją czasu.
 6. Samodzielności, dyspozycyjności, sumienności, odpowiedzialności, terminowości oraz zdolności analitycznego myślenia
 7. Komunikatywności, umiejętności dobrej współpracy w zespole oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej.
 8. Wysokich standardów etycznych.
 9. Dyspozycyjności w trakcie zamykania miesiąca/roku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy, ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści