Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni osobę w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej w ramach umowy o dzieło

Opis stanowiska:

 1. Przygotowanie opisu innowacyjności 3 rozwiązań z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji, robotyzacji usług medycznych i zastosowania aplikacji do spersonalizowanej  opieki noworodka w odniesieniu do innych, porównywalnych technologii
 2. Opisanie aplikacyjnego charakteru przyszłych rozwiązań z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji, robotyzacji usług medycznych  i zastosowania aplikacji do spersonalizowanej  opieki noworodka wraz z możliwością jego zastosowania w ochronie zdrowia.  Skąd wynika zapotrzebowanie na wyniki projektu ze strony sektora zdrowia, – jaka jest grupa docelowa przyszłego rozwiązania. Jak przyszłe efekty przedsięwzięcia będą mogły przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 3. Przyszły wpływ na poprawę zdrowia 3 rozwiązań z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji, robotyzacji usług medycznych i zastosowania aplikacji do spersonalizowanej  opieki noworodka przy uwzględnieniu konieczności ratowania życia i uzyskaniu pełnego wyzdrowienia lub poprawy stanu zdrowia, zapobiegania przedwczesnemu zgonowi, poprawę jakości życia.

W ramach „ Konkursu dla Jednostek Naukowych na realizacje badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym” Numer Konkursu: 2024/ABM/03/KPO

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe minimum na poziomie licencjatu;
 2. Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków projektowych;
 3. Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu;
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy, ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Spis Treści