Author: Michał Krupiński


Nowa Sala Operacyjna

Mówi się, że sala operacyjna jest sercem szpitala. W takim razie można powiedzieć, że Matka Polka ma nowe serduszko. Na Pediatrycznym Bloku Operacyjnym oddajemy do użytku nową salę operacyjną. W drugim tygodniu marca na nowej sali zaczną się zabiegi. Będą na niej operowani pacjenci Kliniki Otolaryngologii. Oddanie nowej sali to pierwszy krok w kierunku kompleksowego remontu […]

Czytaj więcej


Tydzień chorób rzadkich w ICZMP

Światowy Dzień Chorób Rzadkich przypada 29.02. Jest wyjątkowy, bo jest w kalendarzu co cztery lata. W tym roku luty trwa 28 dni, w związku z tym Dzień Chorób Rzadkich będziemy obchodzić 1 marca. Ponieważ Choroby Rzadkie są niezwykle istotnym problemem, Instytut Centrum Zdrowa Matki Polki włącza się w obchody, organizując Tydzień Chorób Rzadkich. Od poniedziałku […]

Czytaj więcej

Prof. Maciej Banach w Radzie Funduszu Medycznego

Minister Zdrowia powołał Radę Funduszu Medycznego. W dniu 16 lutego 2021 r. odbyło się jej pierwsze – zdalne spotkanie, w trakcie którego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski, przekazał członkom Rady powołania i życzył dalszej dobrej współpracy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, interesariuszy systemu ochrony zdrowia ale również organizacji zrzeszających pacjentów. Nowopowołana […]

Czytaj więcej

Nominacja profesorska

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r. nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu pani Elżbiecie Czkwianianc. Pani Profesor to łodzianka, absolwentka XXIV LO. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, podjęła pracę w szpitalu w Łagiewnikach (obecnie Centrum Chorób Płuc). Związała się z działającą tam Kliniką […]

Czytaj więcej

Zbiórka na remont kliniki neurologii

Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologii Insytutu Centrum Zdrowia Matki Polki to jedyny w województwie łódzkim ośrodek zajmujący się leczeniem chorób układu nerwowego u dzieci od 1 miesiąca do 18 roku życia. Hospitalizujemy pacjentów z makroregionu łódzkiego i całej Polski. W Klinice prowadzone są programy terapeutyczne NFZ dedykowane pacjentom z rdzeniowym zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, autoimmunologicznym […]

Czytaj więcej

Rekrutacja do Badania Klinicznego – Klinika Onkologii

Wieloośrodkowe, otwarte, trzyczęściowe  badanie oceniające bezpieczeństwo i efektywność immunoforezy z użyciem wyrobu medycznego LW-02 firmy Immunicom w usuwaniu rozpuszczalnych receptorów czynnika martwicy nowotworu (sTNF-R) oraz kliniczną efektywność w leczeniu pacjentów z zaawansowanym, opornym, potrójnie negatywnym rakiem piersi (TNBC) samodzielnie lub w połączeniu z chemioterapią z zastosowaniem niskich dawek paklitakselu i karboplatyny podawanych w rytmie cotygodniowym […]

Czytaj więcej

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Profilaktyka dla Zdrowia – Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi”.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Profilaktyka dla Zdrowia – Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi”.  Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia regionalnej społeczności, poprzez wzięcie udziału w programie wczesnego wykrywania raka piersi. Kobiety będą miały możliwość uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych, co znacznie […]

Czytaj więcej

Badania dzieci po COVID19

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) zaprasza na szczegółową diagnostykę dzieci, które przeszły infekcję wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus). Badania możemy przeprowadzić u wszystkich dzieci, które mają udokumentowane przebycie infekcji SARS-CoV-2. Dokumentami potwierdzającymi jest dodatni wynik testu lub wynik badania potwierdzający obecność przeciwciał. Jeśli rodzić podejrzewa, że dziecko mogło chorować, ale nie ma na to […]

Czytaj więcej