Author: Krzysztof Tuta

Nowatorska metoda podania wyjątkowego leku

  Nowatorska metoda podania wyjątkowego leku Specjaliści z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki opracowali i stosują innowacyjna metodę podawania jednego z najdroższych leków na świecie. Opowiedzieli o niej podczas konferencji prasowej. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) uczestniczy w finansowanym przez NFZ programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). To ciężka, uwarunkowana genetycznie choroba, prowadząca do […]

Czytaj więcej

Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

18 grudnia, podczas ostatniego w bieżącym roku uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, jej przewodniczący – prof. Andrzej Lewiński wraz z dr Ewą Kalinką, dyrektor Instytutu ds. lecznictwa wręczyli dyplomy naukowcom, którym w 2019 nadano stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. – Chciałbym, aby słowa ślubowania doktorskiego spełniły się w Państwa życiu […]

Czytaj więcej

ZP/145/2019 – Dostawa napędu do chirurgii urazowej i ortopedii wraz z osprzętem dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja Załączniki: Zał. nr 1 do SIWZ Formularz Oferty Zał. nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy Zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie Zał. nr 4 do SIWZ Wzór Umowy Zał. nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa brak podstaw […]

Czytaj więcej