Rezonans dla ciężarnych w ICZMP

…..Tzw. dziura diagnostyczna, czyli otwór, do którego wprowadzany jest pacjent, ma średnicę 140 cm. W powszechnie używanych urządzeniach tego typu tylko 60 cm. Umożliwia to nam np. badanie płodu w okresie wewnątrzmacicznym u ciężarnych które wymagają takiej diagnostyki – mówi doc. Piotr Grzelak. ……

bez_invitro_ciezar_art_www