Dyrektor ICZMP Prof. Maciej Banach wyróżniony w konkursie „Złoty Skalpel 2016”

 

IMG_3566 W tegorocznej, ósmej edycji konkursu „Złoty Skalpel” organizowanej przez Puls Medycyny wyróżniony został projekt Prof. Macieja Banacha, Dyrektora Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych”. Gratulujemy!
IMG_1276 Kolejne wyróżnienie w konkursie uzyskały dwa nowatorskie projekty dr hab. n. med. prof. ICZMPPawła Szychty z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP. Wyróżnione zostały projekty: „Opracowanie algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych w wybranych deformacjach twarzy” i „Innowacyjne schematy postępowania diagnostycznego i operacyjnego w chirurgii plastycznej i rekonstrukcji piersi”.