Rozpoczęcie budowy SOR

Rozpoczęcie budowy Pediatrycznego Centrum Urazowego Szpitalnego i Oddziału Ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ruszyła wielka inwestycja. Dzięki środkom unijnym i wsparciu Ministerstwa Zdrowia rozpoczęła się realizacja zadania „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”.

Przez izbę przyjęć musi przez nią przejść każdy pacjent przyjmowany do szpitala. Do ICZMP rocznie trafia 20 tys. dzieci.
– Chcielibyśmy, aby jak najlepiej zapamiętały pierwszy kontakt ze szpitalem – mówi prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP. – Dlatego w miejscu izby przyjęć postanowiliśmy stworzyć Szpitalny Oddział Ratunkowy na miarę XXI wieku.
W Instytucie przygotowano projekt „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki W Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”. Będzie on realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu będzie kosztować 28 mln zł, w tym dofinansowanie UE to 20 mln zł. W pokryciu wkładu własnego w wysokości 3,5 mln zł pomogło ICZMP Ministerstwo Zdrowia, a premier obiecał wsparcie w wysokości 4,5 mln zł.

Parter
Dzięki inwestycji pediatryczna część Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki zmieni się nie do poznania. Budynek BB6 przejdzie podobny remont, jak Klinika Rehabilitacji. Na parterze powstanie szpitalny oddział ratunkowy (SOR) – dziś w szpitalu go nie ma. Zlokalizowany zostanie na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu dla karetek. Wejścia zostaną dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Nowy oddział zostanie podzielony będzie na 8 stref:
*Segregacji medycznej
* Rejestracji i przyjęć
* Resuscytacyjno-zabiegową
* Obszar wstępnej intensywnej terapii
* Obszar terapii natychmiastowej
* Obszar obserwacji
* Obszar konsultacyjny
* Obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego neonatologicznego
* Zaplecze administracyjno-gospodarcze.
Wnętrze SOR zaprojektowano zgodnie z najnowszymi standardami, by było jak najbardziej przyjazne dla małych pacjentów. Co ciekawe kolory ścian mają odpowiadać charakterowi danej strefy. Np. część resuscytacyjno-zabiegowa będzie pomalowana na czerwono, a rejestracja na niebiesko.

Pierwsze piętro
W kondygnacji nad SOR zostanie umieszczone Pediatryczne Centrum Urazowe dla pacjentów w wieku od 0-18 lat. Będzie to referencyjny ośrodek się w wielospecjalistycznym leczeniu wszelkich urazów. Pacjenci będą w nim wracać do zdrowia pod opieką chirurgów, ortopedów, neurochirurgów, radiologów, rehabilitantów i innych specjalistów. Warto podkreślić, że ICZMP jako jedyna placówka w regionie udziela kompleksowej pomocy noworodkom. Jeśli więc dojdzie do zdarzenia, w którym zostanie poszkodowane tak małe dziecko, trafi właśnie do Pediatrycznego Centrum Urazowego.
Na oddziale wydzielony będzie odcinek dzieci młodszych (do 3 lat) i dzieci starszych. W pierwszej części pokoje zostaną wyposażone w dodatkowe miejsce do spania dla rodziców.
Wszystkie sale będą miały węzły sanitarne.

Na górze
Nad wejściem do pawilonu BB6 powstanie lądowisko dla śmigłowców, które zastąpi lotnisko terenowe przy ul. Rzgowskiej. Powstało ono w latach 80. Było budowane równocześnie z ICZMP i jest w nienajlepszym stanie technicznym. Za każdym razem, gdy ląduje na nim śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pacjenta do szpitala trzeba transportować karetką. Nowa lokalizacja lądowiska umożliwi bezpośredni transport pacjenta z lądowiska na oddział szpitalny. Gdy wyląduje śmigłowiec, do przewiezienia chorego, powinien wystarczyć wózek.

 

 
Utrudnienia
Umowa na realizację budowy z firmą VIK-BUD podpisano 20 czerwca. Prace są już w toku Powinny zakończyć się do końca 2019 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi pacjenci SOR i Pediatrycznego Centrum Urazowego zostaną przyjęci jeszcze w przyszłym roku.
Budowa to również utrudnienia. Na czas inwestycji izbę przyjęć musieliśmy przenieść do innej części pawilonu pediatrycznego. Teraz wchodzi się do niej od strony ul. Paradnej i Stawów Jana. Wejście jest oznakowane tak, by pacjenci nie mieli problemów ze znalezieniem drogi do rejestracji i gabinetów.
Inwestycja może stanowić problem dla zmotoryzowanych pacjentów. Aby zorganizować wjazd dla karetek, byliśmy zmuszeni ograniczyć liczbę miejsc parkingowych przy wejściu od strony ul. Paradnej. Ubyło ich również przy remontowanym pawilonie BB6, gdyż zostały zajęte przez ekipy remontowe. Aby ułatwić życie pacjentom, otwieramy niezagospodarowane dotychczas parkingi przy Al. Matek Polek.