Dr Mariusz Grzesiak konsultantem wojewódzkim ds. ginekologii i położnictwa.

 

Wojewoda Łódzki powołał dr. Mariusza Grzesiaka, szefa Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki na konsultanta wojewódzkiego ds. ginekologii i położnictwa. To już jego druga kadencja.

Oprócz dr Mariusza Grzesiaka akty powołania na kolejne kadencje na funkcje konsultantów wojewódzkich z rąk wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka odebrali Waldemar Różański (konsultant ds. urologii), oraz Marcin Kurowski (konsultant ds. alergologii). Gratulujemy!

Mariusz Grzesiak konsultantem wojewódzkim w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa łódzkiego był od 2015 roku. Pełni obowiązki kierownika Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Kierownika II Katedry Położnictwa i Ginekologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Adiunkt Wydziału Wojskowo – Lekarskiego III Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył specjalizację w obszarze ginekologii i położnictwa i specjalizacja z zakresu perinatologii. Jest członkiem stowarzyszeń: Sekcja Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (sekretarz zarządu), Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (członek zarządu). Mariusz Grzesiak ukończył kursy szkoleniowe w King’s College Hospital w Londynie (2001 r., 2004 r., 2005 r.) oraz staż szkoleniowy w Klinice Ginekologii Martin Luther Univ. Krankenhaus Halle, Niemcy (2001 r.),

 

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki działa aż 15 konsultantów wojewódzkich i jeden krajowy.

Konsultantem krajowym jest prof. dr hab. Andrzej Lewiński z Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

 

Zobacz też: Lista konsultantów krajowych

https://www.gov.pl/zdrowie/konsultanci-krajowi

 

Oto nasi konsultanci wojewódzcy:

AUDIOLOGIA I FONIATRIA

Prof. dr hab. Wiesław Konopka

Klinika Otolaryngologii

     

CHIRURGIA DZIECIĘCA

Prof. dr hab. Anna Piaseczna

Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii


ENDOKRYNOLOGIA

Dr hab. Maciej Hilczer

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych


ENDOKRYNOLOGIA I DIABETOLOGIA DZIECIĘCA

Dr Renata Stawerska

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych


GENETYKA KLINICZNA

Dr Małgorzata Piotrowicz

Zakład Genetyki


GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA

Prof. dr hab. Andrzej Malinowski

Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej


IMMUNOLOGIA KLINICZNA

Prof. dr hab. Krzysztof Zeman

Klinika Pediatrii i Immunologii i Nefrologii


KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

Prof. dr hab.

Jadwiga Moll

Klinika Kardiologii


MEDYCYNA RATUNKOWA

Dr Paweł Ziółkowski

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej


NEFROLOGIA DZIECIĘCA

Prof. dr hab. Marcin Tkaczyk

Łodzi Klinika Pediatrii i Immunologii i Nefrologii


NEONATOLOGIA

Prof. dr hab. Ewa Gulczyńska

Klinika Neonatologii


PEDIATRIA METABOLICZNA

Dr Ewa Starostecka

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych


PERINATOLOGIA

Prof. dr hab. Krzysztof Szaflik

Klinika Ginekologii, Rozdrodczości i Terapii Płodu


POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

Dr Mariusz Grzesiak

Klinika Położnictwa i Ginekologii


RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Dr hab. Piotr Grzelak

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zobacz też: Konsultanci wojewódzcy w Łódzkiem

www.pomoc.lodzkie.eu/page/file.php?id=1121