Certyfikat za dbałość o pacjenta dla ICZMP

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki otrzymał Certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg. międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

Pacjent jest dla nas najważniejszy. Trudno zmierzyć jego zadowolenie z udzielanych świadczeń. Ale są sprawdzone sposoby. Jednym z najskuteczniejszych jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością.

W 2015 roku Instytut uzyskał Certyfikat w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

To była strategiczna decyzja dla Instytutu. Od tego czasu realizowana jest Misja Instytutu określona w dokumencie Polityka Jakości pod hasłem „Pacjent naszą największą troską – najwyższa jakość opieki naszym celem”.

Dokument określa cele Instytutu i sposoby ich realizacji. Jednym z nich jest wdrożenie i udoskonalanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, który niezwykle precyzyjnie opisuje prowadzone w danej placówce procedury i wyznacza sposoby ich kontroli oraz oceny.

Ponieważ ciągle stajemy przed nowymi, niełatwymi wyzwaniami, po kilku latach od otrzymania Certyfikatu, zdecydowaliśmy dostosować do nich normę ISO 9001:2015.

W tym roku szpital został poddany ocenie przez zewnętrzną jednostkę akredytowaną.

Audytorzy pozytywnie ocenili spełnienie wymagań, standard naszych usług i dbałość o pacjenta.