Uroczyste wręczenie dyplomów za wybitne osiągnięcia naukowe w ICZMP.

We wtorek odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów za wybitne osiągnięcia naukowe. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Premie Dyrektora ICZMP otrzymali:
1. Dr hab. n. med. Marek Nowak – prof. ICZMP, Dr n. med. Ewa Głowacka, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło – premia I stopnia za cykl prac nt. immunologii raka jajnika.
2. Prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk – premia I stopnia za pracę pt. „Genetic Drivers of Kidney Defects in the DiGeorge Syndrome”.
3. Dr n. med. Krzysztof Michalak, Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll, Prof. dr hab. n. med. Jacek Moll, Dr n. med. Maciej Moll, Dr n. med. Katarzyna Sobczak-Budlewska – premia I stopnia za cykl publikacji „Odległa ocena wyników leczenia pacjentów z przełożeniem wielkich pni tętniczych metodą korekcji anatomicznej”
4. Dr hab. n. med. Beata Smolarz – prof. ICZMP , Dr hab. n. med. Hanna Romanowicz – premia I stopnia za cykl publikacji dotyczących badania znaczenia wybranych polimorfizmów genetycznych w chorobach człowieka.
5. Dr n. med. Sebastian Góreczny, Dr n. med. Paweł Dryżek, Dr hab. n. med. Tomasz Moszura – prof. ICZMP – premia I stopnia za cykl publikacji „Zastosowanie nowatorskich technik interwencyjnych w leczeniu pacjentów z wrodzonymi wadami układu sercowo-naczyniowego”.
6. Dr n. med. Wioletta Wujcicka – premia II stopnia za cykl publikacji nt. „Rola polimorfizmów SNP genów odpowiedzi immunologicznej w wystąpieniu zakażenia HCMV i zarażenia Toxoplasma gondii”
7. Dr n. med. Małgorzata Stańczyk – premia III stopnia
Za cykl prac naukowych związanych z powikłaniami przewlekłej choroby nerek u dzieci.