ICZMP przeciwko zniesieniu szczepień ochronnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej przedstawiło autorski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który przewiduje odejście od obowiązku szczepień ochronnych, wprowadzając zasadę dobrowolności w ich stosowaniu.
Pomysł budzi sprzeciw. Dlatego Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki z pełnym przekonaniem popiera stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, który zgłasza stanowisko przeciwne zniesieniu obowiązku szczepień ochronnych. Wszelkie profesjonalne argumenty na rzecz utrzymania tego obowiązku znajdziecie Państwo na stronie:

https://gis.gov.pl/zdrowie/stanowisko-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-zdrowia-publicznego-ws-obowiazku-szczepien/