Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki wspiera karmienie piersią

W czwartek i piątek (18 i 19 października) odbyło się szkolenie poświęcone problemom laktacji. W kursie Fundacji Centrum Nauki o Laktacji pt. „Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego” wzięli udział lekarze i pielęgniarki z placówek działających w całym regionie.