Eksperci z Matki Polki i sztuczna inteligencja na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Wszystkie uczelnie mogą tylko pozazdrościć studentów (a właściwie studentek) Łódzkiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. Na dwóch kolejnych zorganizowanych przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki wykładach była znakomita frekwencja.

19 listopada na wykładzie prof. Marka Zadrożnego, kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP, zorganizowanym w auli im. prof. Wacława Szuberta było aż kilkaset osób. Z uwagą słuchali prelekcji nt. raka gruczołu piersiowego. Prof. Zadrożny opowiadał o przyczynach, objawach i leczeniu choroby.

Dużo uwagi poświęcił nowoczesnym metodom diagnostycznym. Wspomniał m.in. o realizowanym w ICZMP projekcie „Mammo AI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego celem jest utworzenie „sztucznej inteligencji” – informatycznej sieci automatycznie wykrywającej zmiany nowotworowe w badaniach mammograficznych, ponadto kategoryzowanie badań pacjentki pod kątem typu nowotworów, a nawet automatyczne wskazanie konkretnego nowotworu, z którym zmaga się osoba chora.

Więcej o projekcie „Mammo AI”: https://www.iczmp.edu.pl/?p=44395

Prelegent po wykładzie został nagrodzony oklaskami, a szereg słuchaczek zapisało się na badania realizowane w ramach projektu „Mammo AI”.

23 listopada kolejny wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz 23 listopada wygłosił prof. Andrzej Lewiński, konsultant krajowy ds. endokrynologii, kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych ICZMP. Tradycyjnie już, został nagrodzony przez „studentów” oklaskami.

W bieżącym semestrze eksperci z ICZMP wygłoszą na Uniwersytecie Trzeciego Wieku jeszcze dwa wykłady:

9 stycznia 2019, godz. 12.30

ul. Lindleya 3/5, aula im. prof. Wacława Szuberta

Prof. Maciej Banach, kardiolog, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

„Choroby serca i naczyń u osób w wieku podeszłym. Jak zapobiegać i jak skutecznie leczyć?”

  • 18 stycznia 2019, godz.13

Dr. Michał Wojciechowski , Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej ICZMP

„Co kobietom grozi po menopauzie. Spojrzenie ginekologa.”