Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

12 grudnia w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Jej przewodniczący prof. Andrzej Lewiński wraz z dr Ewą Kalinką-Warzochą, dyrektor ICZMP ds. lecznictwa wręczyli dyplomy naukowcom, którym w 2018 roku Rada Naukowa nadała stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego.

– Wręczanie takich dyplomów to zawsze ogromna przyjemność – mówił prof. Lewiński. – Jest tym większa, jeśli policzymy, jak wiele stopni naukowych nadaliśmy w ICZMP.

Rada Naukowa Instytutu wydała dotychczas 93 dyplomy doktora habilitowanego i ponad 265 doktora.

Podczas środowej uroczystości dyplomy otrzymali:

 

HABILITACJE

Jarosław Pinkas

Osiągniecie naukowe: „Problemy zdrowotne kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym – wybrane uwarunkowania metaboliczne i genetyczne ”

Hanna Romanowicz

Osiągniecie naukowe: „Monotematyczny cykl 4 publikacji naukowych dotyczących badań wybranych mechanizmów transformacji nowotworowej piersi u kobiet

Arkadiusz Zygmunt

Osiągniecie naukowe: „Ocena skuteczności profilaktyki jodowej w Polsce wśród osób zamieszkujących centralną część Polski”

Tomasz Zwierzchowski

Osiągniecie naukowe: „Badanie czynnościowe, morfologiczne, immunohistochemiczne, biomedyczne i mechaniczne świeżych przeszczepów allogennych i autogennych łąkotki przyśrodkowe stawu kolanowego królika inkubowanych w warunkach hodowli tkankowej i ich oddziaływanie na stawową chrząstkę szklistą”

 

DOKTORATY

Karolina Bonińska

Promotor: prof. dr hab. n. med. Zofia Michalewska

Technika odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej- nowy mechanizm zamknięcia otworu plamki”

Ciesielski Krzysztof

Promotor: Dr hab. n. med. Marek Zadrożny, prof. ICZMP

Badania nad znaczeniem wybranych polimorfizmów czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w raku jelita grubego”

Paweł Deska

Promotor: prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Wpływ wysiłku fizycznego na uszkodzenie mięśni i występowanie hiperkaliemii powysiłkowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym leczonych łącznie inhibitorem konwertazy angiotensyny i statyną.”

Anna Fabiś-Strobin

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Mirosław Topol

Nowa koncepcja rozwoju neuropatii bocznej gałęzi nerwu nadłopatkowego w oparciu o budowę anatomiczną i ocenę biomechaniczną”

PRACA WYRÓŻNIONA

Piotr Kruk

Promotor: prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Wpływ programu aktywności ruchowej na kontrolę ciśnienia tętniczego u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym

Machnia Marcin

Promotor: dr hab. n. med. Elzbieta Miller, prof. nadzw.

Analiza oporności skóry po zastosowaniu temperatur kriogenicznych

PRACA WYRÓŻNIONA

Aleksandra Szcześniewska

Promotor: dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Wpływ wieku matki na przebieg ciąży, porodu i stan noworodka”

Przemysław Śliwka

Promotor: dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek

Analiza struktury subpopulacji komórek prezentujących antygen we krwi obwodowej oraz w lokalnym krążeniu gruczołu tarczowego u pacjentów ze zmianami ogniskowymi tarczycy”

PRACA WYRÓŻNIONA

Aneta Trzeciak-Jędrzejczyk

Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc, prof. ICZMP

Rola cząsteczek adhezyjnych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci i ocena ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych”