Dlaczego nie jesteśmy skuteczni w profilaktyce chorób cywilizacyjnych? Debata w ICZMP

Pomimo świetnej dostępności do profilaktyki, pozwalającej na wczesne wykrycie wielu groźnych chorób Polki i Polacy, badać się nie chcą. Co zrobić, aby zwiększyć skuteczność profilaktyki chorób cywilizacyjnych? Poprosiliśmy najwybitniejszych specjalistów, by poszukali sposobów na rozwiązanie problemu.

W poniedziałek 21 stycznia Instytut CZMP i Think Tank Innowacje dla Zdrowia organizują wielką debatę z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i wielu innych wybitnych ekspertów.

Zaplanowaliśmy trzy panele o możliwościach, wyzwaniach i koniecznych działaniach dotyczących profilaktyki zdrowotnej w Polsce.

Szczegółowy program debaty

W pierwszym, poświęconym profilaktyce i prewencji chorób sercowo-naczyniowych głos zabiorą: Prof. Łukasz Szumowski (Minister Zdrowia), Prof. Maciej Banach (Dyrektor Instytutu CZMP), Artur Olsiński (Dyr. Oddziału Łódzkiego NFZ), Prof. Jacek Jóźwiak (MM17, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce), Prof. Jarosław Kaźmierczak (Konsultant Krajowy), Prof. Piotr Jankowski (Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) i Prof. Marcin Grabowski (Klinika Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny).

W dyskusji na temat profilaktyki i prewencji chorób nowotworowych narządów rodnych u kobiet udział wezmą: Prof. Wojciech Rokita (Prezes Elekt PTGiP), Prof. Krzysztof Szyłło (Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej, ICZMP), Prof. Andrzej Malinowski (Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej, ICZMP), Dariusz Dziełak (Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii NFZ), Prof. Grzegorz Juszczyk (Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny) i Prof. Andrzej Nowakowski (Krajowy Koordynator Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy).

Na temat profilaktyki i prewencji raka piersi w Polsce rozmawiać będą: prof. Tadeusz Pieńkowski, Karol Młynarczyk (Wicewojewoda Łódzki), Prof. Jacek Fijuth (Kierownik Zakładu Teleradioterapii), Prof. Tadeusz Pieńkowski (Warszawa), Prof. Marek Zadrożny (Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, ICZMP), Prof. Renata Duchnowska (Warszawa) i Dr Ewa Kalinka-Warzocha (Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa, ICZMP).