Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki gościł przedstawicieli firmy IMQ, którzy przeprowadzili audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015.

W dniach 13 -15 marca 2019 r. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki gościł przedstawicieli firmy IMQ, którzy przeprowadzili audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015.

Audytorzy wizytowali komórki organizacyjne zgodnie z ustalonym wcześniej planem. Byli w oddziałach i szpitalnych przychodniach, komórkach diagnostycznych oraz administracyjno–technicznych.

W przeprowadzonym badaniu niezgodności nie stwierdzono. Pozytywny wynik upoważnia audytorów do zwrócenia się do Komitetu Technicznego z rekomendacją o ponowne wystawienie certyfikatu ISO.