Kardiolog z ICZMP z prezydencką profesurą

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie uczonym zajmującym się medycyną i naukami farmaceutycznymi. Jednym z „belwederskich” profesorów został Tomasz Moszura, kierownik Pracowni Hemodynamiki w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Dr hab. n. med. Tomaszowi Moszurze podczas odbierania aktu nominacji na stopień profesorski towarzyszyli żona i córki-bliźniaczki.

Więcej o uroczystości: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,113,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html

Prof. dr hab. Tomasz Moszura jest absolwentem XXXI LO w Łodzi i Akademii Medycznej. . Po studiach podjął pracę w klinice Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Uzyskał specjalizację z pediatrii i kardiologii dziecięcej, oraz kolejne stopnie naukowe.

Od początku kariery interesował się zastosowaniem technik interwencyjnych u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Wprowadzał i udoskonalał je  u pacjentów z zespołem hipoplazji lewego serca, włączając m. in. leczenie hybrydowe, stentowanie przegrody międzyprzedsionkowej, poszerzanie tętnice płucnych, zamykanie fenestracji. Kieruje pracami nad nowatorskimi badaniami dotyczącymi zastosowania obrazowania trójwymiarowego w leczeniu interwencyjnym wrodzonych wad serca.

Od 2011 r. kieruje Pracownią Hemodynamiki w ICZMP. Jego hobby to narciarstwo alpejskie.

Gratulujemy Panie Profesorze!