Bank Mleka Kobiecego w ICZMP

11 kwietnia w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki został uroczyście otwarty Bank Mleka Kobiecego. Wstęgę przecięli Monika Kuszyńska, honorowa ambasadorka Banku; prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki; Grzegorz Schreiber, marszałek Województwa Łódzkiego; prof. Ewa Gulczyńska, kierownik Kliniki Neonatologii ICZMP i prof. Agata Bielecka-Dąbrowa, sekretarz naukowy ICZMP.

Na uroczystość przyjechali ordynatorzy i pracownicy oddziałów neonatologicznych, działających w regionie. Wszyscy deklarują chęć współpracy z Bankiem Mleka ICZMP.

Bank będzie współpracował z Fundacją Bank Mleka Kobiecego, patronującą podobnym instytucjom, działającym w całej Polsce. Prezes Fundacji dr Aleksandra Wesołowska podczas uroczystości wygłosiła wykład na temat wykorzystania pasteryzowanego mleka kobiecego w oddziałach intensywnej terapii noworodka. Wspominała dr Bogumiłę Pęc, która przed laty w Centrum Zdrowia Matki Polki stworzyła pierwsze w Polsce laktarium – instytucję poprzedzającą ruch banków mleka.

Więcej o uroczystości:

https://lodz.tvp.pl/42161623/w-lodzi-powstal-regionalny-bank-mleka-kobiecego

http://tvtoya.pl/news/show/21858

https://www.radiolodz.pl/posts/52108-powstal-pierwszy-bank-mleka-kobiecego-w-regionie-lodzkim

http://lodz.eska.pl/newsy/bank-mleka-kobiecego-w-szpitalu-matki-polki/767211

www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Ginekologia-i-poloznictwo/Lodz-powstal-regionalny-bank-mleka-kobiecego,193801,209.html

Instytucja zrealizowana w ICZMP została sfinansowana ze środków, uzyskanych w wyniku konkursu w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, oraz dotacji na restrukturyzację pozyskanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przy Banku działa również centrum badań nad mlekiem kobiecym i jego preparatami. Umożliwi ono prowadzenie badań naukowych nad wpływem karmienia noworodków i niemowląt na ich rozwój i zdrowie.

Co to Bank Mleka Kobiecego?

To miejsce, w którym zgodnie z najnowszą wiedzą, w sposób bezpieczny pozyskuje się mleko kobiece, bada i dostarcza potrzebującym dzieciom.

Jest to profesjonalne laboratorium, w którym mleko kobiece badane jest pod kątem mikrobiologicznym, odpowiednio przygotowywane  – poddane procesowi pasteryzacji, przechowywane w odpowiednich warunkach by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim dzieciom korzystającym z mleka kobiecego z Banku.

Kto korzysta z mleka z BMK?

Mleko kobiece od dawczyń (kobiet karmiących swoje dzieci) pozwala na stworzenie szansy dla każdego dziecka do prawa bycia karmionym najlepszym, naturalnym pokarmem, również dzieci, których mamy są chore i nie mogą ich karmić naturalnie. Wiele takich mam leczymy w ICZMP i opiekujemy się również maluszkami.

Mleko kobiece to wyjątkowa substancja ze względu na optymalny skład i właściwości. Ma zarówno wartości odżywcze jak i  terapeutyczne.

Mleko kobiece szczególnie dla dzieci urodzonych przedwcześnie czy dzieci chorych jest bardzo ważne. Składniki w mleku kobiecym wspomagają dojrzewanie między innymi układów: pokarmowego, nerwowego, immunologicznego.

Dlatego tak ważne w procesie leczenia i pielęgnacji dziecka urodzonego przedwcześnie jest prawidłowe odżywianie, czyli karmienie mlekiem kobiecym.

Mleko kobiece jest rekomendowanym pokarmem pierwszego wyboru dla dzieci urodzonych przedwcześnie  i chorych.

„Mleko kobiece pochodzące z profesjonalnego banku mleka jest drugim po mleku własnej matki pokarmem z wyboru do stosowania u noworodków i niemowląt” (WHO i UNICEF).

Wg ESPGHN (ang. European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) w przypadku braku możliwości karmienia dzieci przedwcześnie urodzonych mlekiem matki zalecane jest żywienie pasteryzowanym mlekiem ludzkim z banku.

Grupą biorców korzystających z mleka z Banku Mleka Kobiecego są:

  • Noworodki urodzone przedwcześnie
  • Noworodki chore
  • Noworodki  i niemowlęta przed i po zabiegach operacyjnych
  • Noworodki i niemowlęta przebywające w hospicjum
  • Noworodki zdrowe

Bank Mleka Kobiecego miejscem wsparcia dla kobiet karmiących.

Mleko pozyskiwane do Banku Mleka Kobiecego jest dobrowolnym, bezinteresownym    darem matki karmiącej swoje dziecko. Nadwyżki mleka oddaje honorowo do Banku – dzieląc się tym co najlepsze dla dziecka – pokarmem naturalnym.

Bank Mleka obejmuje opieką laktacyjną zarówno matki dawczynie jak i matki noworodków korzystających z mleka z Banku – służy pomocą w całym procesie laktacji.