Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki pracuje1013 pielęgniarek i położnych. Tradycyjnie już  bardzo uroczyście obchodzonimy ich święto- Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Dyrektor Instytutu prof. Maciej Banach wraz z całą Dyrekcją dziękował im za zaangażowanie i ciężką pracę i złożył życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej, spełnienia marzeń i wiele satysfakcji z własnych dokonań, wytrwałości oraz pogody ducha i serdeczności.

Przypomniał o przychylności Dyrekcji dla całego personelu pielęgniarskiego. – Chciałbym obiecać, że każdą sprawę możemy rozwiązać, jeśli tylko się z nią zgłosicie – mówił.

Następnie wręczył dyplomy uznania wraz
z premią i miłym prezentem dziesięciu najbardziej wyróżniającym się pielęgniarkom
i położnym:

Iwonie Azdykiewicz                        – Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu
                                             oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

Longinie Busiakiewicz               – Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii                    

Barbarze Grusieckiej                      – Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii

Mirosławie Grzybowskiej             – Pododdział Anestezjologii i ITP.

Marcie Janowskiej                           – Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

Dorocie Kałużyńskiej                      – Blok Operacyjny Pediatryczny

Aleksandrze Karkowskiej             – Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

Katarzynie Kaszubie                        – Zespół Poradni Specjalistycznych

Monice Ratajczyk                             – Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii
                                             Onkologicznej

AnnieSot                                             – Klinika Kardiochirurgii.

Po wysłuchaniu interesującego wykładu Pana dr Michała Podgórskiego
pt: „Obraz pielęgniarki i położnej”, wszyscy uczestnicy spotkania i zaproszeni goście poczęstowali się pysznym okolicznościowym tortem ufundowanym przez firmę
Pana Józefa Kuczki.