WOŚP dla Kliniki Chirurgii

Matka Polka dostała kolejny zastrzyk sprzętu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem obdarowana została Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii. Otrzymała dwa kardiomonitory, trzy pulsoksymetryi 14 najnowocześniejszych pomp infuzyjnych.

Kilka tygodni temu podobne pompy WOŚP przekazała dla Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii.Są wyposażone w system zapobiegający błędom medycznym. Uniemożliwiają przedawkowanie leku, podanie go zbyt szybko, lub zbyt wolno.

Monitory i pulsoksymetry będą służyć do monitorowania czynności życiowych u pacjentów trafiających do Kliniki Chirurgii po wypadkach i oparzeniach.

                                                                                        

Prof. AnnaPiaseczna-Piotrowska, kierownik Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii o sprzęcie od WOŚP

https://www.facebook.com/iczmp/videos/2318062675186527/?__tn__=kC-R&eid=ARDEIIOTkKT8LDoPvAd2beACV06Fog3RgWiYjWKQp7ifTGkFTnYFaGqzL2c7i7trETYS6Vq3gCU7VI4E&hc_ref=ARTHCvWyhjA_NXPaphhVj3rWUv-kglWx72OkHIN7orEUOvVZ2NTCfwlnkEGx-bw6OLY&fref=nf