Nowy konsultant wojewódzki ds. perinatologii

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył akt powołania nowemu konsultantowi wojewódzkiemu ds. perinatologii. Otrzymał go dr hab. n. med. prof. Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Piotr Kaczmarek. .

 

 

Prof. Kaczmarek prawie całe zawodowe życie był związany z ICZMP. Rozpoczął w nim pracę po studiach na Wydziale Lekarskim łódzkiej Akademii Medycznej. Jest kierownikiem Pracowni Prenatalnej Diagnostyki Płodowo – Matczynej Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii. Specjalista I0 i II0 z położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, członek zarządu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zarządu Sekcji Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), FetalMedicine Foundation (FMF).

Jest autorem i współautorem 73 publikacji, 90 doniesień naukowych, rozdziałów w książkach, a także wykonawcą i współwykonawcą grantów naukowo – badawczych. Prowadzi liczne wykłady w kraju i zagranicą.

Szczególnie interesuje się diagnostyką i leczeniem anomalii płodu i opieką nad pacjentką z ciążą wysokiego ryzyka.

Prywatnie miłośnik motoryzacji i samochodowych podróży po Europie. Najdalej dojechał na północ Norwegii.