Naukowcy z ICZMP zostali uhonorowani przez Dyrektora Instytutu, prof. Macieja Banacha za wybitne osiągnięcia

Miło nam poinformować, że w roku 2019 Dyrektor Instytutu przyznał premie za wybitne osiągnięcia naukowe czterem zespołom badawczym.
Za cykl publikacji nt. „Rola czynników biochemicznych i genetycznych w patogenezie preeklampsji i zaburzeń wzrastania płodu”
Dr n. med. Lidia Biesiada, Dr n. med. Agnieszka Gach, Dr n. med. Mariusz Grzesiak, Dr n. med. Ewa Głowacka, Dr n. med. Michał Krekora, Lek. Aleksandra Krokocka, Prof. dr n. med. Grzegorz Krasomski.
Za cykl publikacji dotyczących poszukiwania markerów molekularnych wybranych chorób człowieka
Dr hab. n. med. Beata Smolarz- prof. ICZMP, Dr hab. n. med. Hanna Romanowicz– prof. ICZMP
Za cykl publikacji nt. „ Analiza zależności pomiędzy stężeniem insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I oraz greliną, adiponektyną, leptyną i rezystyną a stanem odżywienia dzieci z idiopatycznym niedoborem wzrostu oraz niedoborem hormonu wzrostu”.
Dr hab. n. med. Renata Stawerska – prof. ICZMP, Dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska – prof. ICZMP, Dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc – prof. ICZMP.
Cykl publikacji nt. „Identyfikacja i znaczenie wybranych zmian genetycznych w zakażeniu HCMV i zarażeniu Toxoplasma gondii” Dr n. med. Wioletta Wujcicka, Dr n. med. Ewa Śpiewak.
Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!