Sztuczna inteligencja leczy nadciśnienie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „MediPlanner-platforma wspierająca pracę lekarzy w rozpoznaniu i leczeniu chorób nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych z wykorzystaniem algorytmu predykcyjnego do generowania diagnozy, planu leczenia oraz monitorowania stanu pacjenta”.

Celem projektu jest realizacja prac badawczych, mających na celu opracowanie informatycznego systemu, na bazie którego będzie świadczona nowa, innowacyjna usługa wspierająca pracę lekarzy kardiologów w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych. Zakres prac badawczych będzie polegał na zaprogramowaniu nowego algorytmu predykcji diagnoz medycznych oraz algorytmu automatycznego generowania planów leczenia, następnie zostaną one zintegrowane z bazą referencyjnych przypadków, powiązań pomiędzy rozpoznaniami, a odpowiednimi diagnozami i planami leczenia.

Wartość projektu: 2 229 900,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 964 620,00 zł