Medal Polskiego Towarzystwo Pediatrycznego dla prof. Elżbiety Czkwianianc

Mamy zaszczyt poinformować, że Polskie Towarzystwo Pediatryczne uhonorowało Panią prof. Elżbietę Czkwianianc medalem im. Józefa Polkarpa Brudzińskiego. To wyjątkowe odznaczenie. Dostają go pediatrzy, mający szczególne zasługi dla pacjentów, Towarzystwa i medycyny wieku rozwojowego.

Prof. dr hab. Elżbieta Czkwianiancod 2011 roku jest Kierownikiem Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Specjalista ds. pediatrii, gastrologii i gastrologii dzieci. Od początku kariery specjalizuje się w zabiegach endoskopowych. Jako pierwsza w Polsce  – jeszcze w latach 80. – wykonywała zabiegi wideoendoskopwe u dzieci. 

Prof. Czkwianianc jest aktywnym naukowcem. Autorka ok. 150 publikacji. Szczególna uwagę poświęciła roli zakażenia nad patogenezą uszkodzeń zapalnych i choroby wrzodowej u dzieci. Efektem zainteresowań były m.in. zabiegi poszerzenia przełyku u dzieci po zabiegach operacyjnych m.in. atrezji przełyku.

Gratulujemy Pani Profesor!